Vissza a Kezdőoldalra

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az agrodokk.hu mezőgazdasági hírportál Kiadója fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat, mely értesítést honlapján (http://www.agrodokk.hu) teszi közzé.
Az agrodokk.hu oldalainak böngészése ingyenes, és bárki számára hozzáférhető. A böngészés folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, meglátogatott oldalak). Ezen adatokat a Kiadó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A honlapon elérhető tartalom megtekintéséhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén az oldal bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Webanalitikai elemzések céljából az agrodokk.hu honlap kódjába karaktersorozat került. A webanalitikai méréseket a Google Analytics segítségével végezzük. Erre vonatkozó irányelvek: http://www.google.com/intl/hu/policies/

Az agrodokk.hu hírportál hírlevelére való feliratkozás során olyan adatokat kell megadni, melyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezései értelmében személyes adatoknak minősülnek. A hírlevélről bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat a felhasználó. A leiratkozáshoz szükséges linket minden kiküldött hírlevél tartalmazza. Leiratkozási szándékát kérheti az info@agrodokk.hu e-mail címre küldött levélben is.
A hírlevélre feliratkozók adatait a Kiadó harmadik félnek marketing vagy üzletszerzés céljából nem adja át. A hírlevél feliratkozás során megadott e-mail címeket semmilyen esetben sem értékesíti.

A hírlevél feliratkozás során megadott e-mail cím korlátlan ideig marad a Kiadó adatbázisában, valamint a felhasználó írásos kérésére (vagy a leiratkozáshoz szükséges linkre kattintva) azonnal törli a rendszerből.
A kapcsolatfelvétel során beérkezett levél és e-mail üzenetek név, e-mail cím, dátum és egyéb, az üzenetben megadott személyes adatokat tároljuk az adatközléstől számított öt évig. Ez után az adatok törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

Az adatfeldolgozásra és –kezelésre jogosult személy a hírportál Kiadója.

Adatkezelés nyilvántartási szám: folyamatban

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:
–    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
–    1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
–    1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
–    1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
–    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
–    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
–    2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
–    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
–    18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet – a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról.